EN TR
Verb

compile

""

Fiil

derlemek, bir araya getirmek